SPRZĄTANIE ŚWIATA - "MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ"

W tym roku szkolnym 16 września dołączyliśmy do 28 akcji “Sprzątanie świata” pod hasłem “Myślę, więc nie śmiecę”. Działania te propagowały ograniczanie powstawania odpadów.

PRZEDSTAWIENIE WIELKANOCNE - WIEZIEMY TU KOGUCIKA

Od kilku lat wydarzeniem, które wpisało się w tradycje Szkoły   Podstawowej      w Rafałówce jest wielkanocne chodzenie z kogucikiem. W celu kultywowania tradycji wielkanocnych ziemi sieradzkiej uczniowie ubrani są  w oryginalne stroje ludowe. Jadąc z wózkiem kogucikowym  odwiedzają poszczególne pomieszczenia, śpiewają piosenki ludowe, składają życzenia, wręczają palmy wielkanocne, w zamian otrzymują od personelu słodycze.

 

Tegoroczne wydarzenia odbyły się dnia 24 marca 2021r.  Z okazji zbliżającego się Dnia Służby Zdrowia  oprócz przedstawienia wielkanocnego, uczniowie złożyli życzenia i zaprezentowali wierszyki.

KONKURS PLASTYCZNY - WIELKANOCNA PALMA

W dniu 22.03.2021r. w Szkole Podstawowej w Rafałówce odbył się konkurs plastyczny na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Organizatorem konkursu były Anna Szubert, Małgorzata Przybyła, Mariola Burczyńska i Katarzyna Ciesionik. Palmy zostały wykonane indywidualnie przez uczniów jaki i grupowo w klasach. Przygotowano 7 palm wielkanocnych. Palmy były wykonane różnymi technikami.

I miejsce zajął – Jakub Franiak

II miejsce zajął Maciej Gacki, Alicja Skoneczka, Magdalena Szkudlarek, Mikołaj Rędzikowski, Jan Smok

III miejsce zajął – Wiktoria Pisecka, Aleksandra Jakubiak, Natalia Żehaluk.

Wyróżnienie otrzymał : Krystian Ząbczyński

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami ufundowanymi przez panią dyrektor i organizatorów konkursu.

KONKURS - FRYDERYK CHOPIN

DEKORACJE WIELKANOCNE

SPOTKANIE Z POEZJĄ

W dniu 22 marca 2021r. Szkoły Podstawowej w Rafałówce odbyło się pod kierunkiem pani Marzeny Szczuko Spotkanie z poezją. W Zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV- VIII. Uczniowie czytali poezje znanych polskich poetów.

KONKURS PLASTYCZNY - KARTKA WIELKANOCNA

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Rafałówce pod kierunkiem pani Anny Łukasik wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym –Kartka wielkanocna zorganizowanym przez gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.
W konkursie wzięło udział 5 uczniów.

Konkurs - Pisanka wielkanocna

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Rafałówce pod kierunkiem pani Anny Łukasik wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – Pisanka wielkanocna zorganizowanym przez Ogród Jordanowski nr 2 w Poznaniu. W konkursie wzięło udział 5 uczniów.

Obchody z OSP

Cecyliada

Dzień wiosny

Ferie