Nasza szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego, zachowanie ciągłości nauczania oraz pomaga w wyrównywaniu zaległości spowodowanych chorobą. Dzieci i młodzież pracują zgodnie z podręcznikami  i programami wybranymi przez ich szkoły macierzyste. Czas trwania lekcji, sposób i tempo omawiania materiału dostosowywane są do  potrzeb psychofizycznych pacjentów.

 

Opuszczając szpital, uczeń otrzymuje zaświadczenie o ocenach uzyskanych w trakcie zajęć edukacyjnych.

 

Stwarzamy wychowankom warunki do samorealizacji poprzez różne formy działalności intelektualnej i praktycznej. Wspomagamy i podnosimy jakość procesu leczenia, a zajęcia dobieramy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka przewlekle chorego. Troszczymy się o to, by skutki choroby i hospitalizacji w jak najmniejszym stopniu wpływały na jakość funkcjonowania dzieci.

 

Wychowankowie mają możliwość rozwijania aktywności twórczej poprzez różnorodne formy zajęć. Mogą uczestniczyć     w imprezach okolicznościowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Biorą udział w licznych konkursach.

 

Stwarzamy sytuacje, które pomagają  dziecku odnieść sukces   i pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości.

Accessibility Toolbar