Miejscowość Rafałówka jest wyjątkowym miejscem na mapie powiatu sieradzkiego.

W okolicy nie ma zakładów przemysłowych zatruwających środowisko. Rafałówka położona wśród lasów iglastych posiada dobry mikroklimat, żywiczne powietrze oraz naturalny leczniczy aerozol wytwarzany podczas mgieł. Prezydent Mościcki urzeczony klimatem tego miejsca poprosił o zbudowanie mu w Rafałówce letniej rezydencji. W latach 30 -tych planowano tu wzniesienie miasta letniska, z kasynem gry, kortami tenisowymi i luksusowymi willami. W czasie okupacji w Rafałówce zlokalizowano centrum szkolenia Hitlerjugend, a tuż po wojnie leczyły się tu dzieci uratowane z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Rafałówka, ze swym mikroklimatem zachwycała odwiedzających to miejsce od lat. Dziś w dawnym dworku Mościckiego, dzieci z Ziemi Łódzkiej jak również z innych województw leczą schorzenia kręgosłupa i narządów ruchu.Kuracjuszami przebywającymi na leczeniu w  Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym  w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu opiekują się lekarze: rehabilitacji , pediatra, neurolog oraz  rehabilitanci, pielęgniarki, psycholog,  a także opiekunki.

Dzieci  te  uczęszczają  do Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Rafałówce przy Ośrodku  Rehabilitacyjno -Leczniczym  w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z klasami  I-VIII oraz z oddziałem przedszkolnym. 

Grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach, nastawione jest innowacyjnie wobec przyjętych przez zespół założeń i chętne do systematycznego podnoszenia kwalifikacji.

W Szkole w Rafałówce kocha się dzieci takimi, jakie są i nie szczędzi się wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Nauczyciele  indywidualizują  pracę  pedagogiczną  z  uczniami    mającymi  trudności   w nauce i rozszerzają formy pracy z uczniami zdolnymi. W procesie edukacyjnym stosują metody aktywizujące wszystkich uczniów tak, aby jednocześnie uprzyjemniały pobyt dzieci w zakładzie.

Szkoła współpracuje z pracownikami zakładu opieki zdrowotnej. To  sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i zakładu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości.

Szkoła  jest placówką, w której każdy uczeń na miarę swoich możliwości nadrobi zaległości szkolne spowodowane nieobecnością na skutek długotrwałej choroby i po powrocie będzie mógł podjąć naukę w swej macierzystej szkole na poziomie swoich kolegów.

Pedagodzy  starają  się,  aby  uczniowie  stali  się  odpowiedzialni  za  zdrowie własne   i innych, a także  za  stan środowiska  naturalnego.  Wychowankowie  potrafią korzystać z różnych źródeł informacji, stają się samodzielni i obowiązkowi.

W Szkole organizowane są wewnątrzszkolne i pozaszkolne:

  • – wystawy,
  • – występy,
  • – konkursy,
  • – uroczystości tradycyjne.

Współpracujemy ze strażą pożarną, policją i nadleśnictwem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, biblioteka pedagogiczną i zaprzyjaźnionymi szkołami, oraz osobami i firmami prywatnymi wspierającymi działalność szkoły. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach plastycznych, ekologicznych, recytatorskich organizowanych przez różne instytucje. Za udział otrzymuje dyplomy, wyróżnienia, nagrody i podziękowania.

Accessibility Toolbar